Nurkowanie na rafie koralowej w Hurghadzie

Nurkowania na rafie koralowejCała rzesza nurków odwiedza Hurghadę żeby nurkować na rafie koralowej. Rafa koralowa w Egipcie jest najbliżej z Polski położoną rafą. Jest mniejsza niż swoja australijska siostra lecz nie ustępuje jej urodą.

Nurkowania na rafie koralowej

Nurkowania na rafie to jedne z najpiękniejszych nurkowań. Koralowce budują podwodne ogrody, obrastają wieże i porastają wraki. Pod wodą nurkowie podziwiają różne kształty, struktury i kolory koralowców. Rafa koralowa jest domem dla wielu gatunków zwierząt. Na rafach spotkamy zarówno wielkie ławice ryb, małe jaskrawo ubarwione ślimaki nagoskrzelne, zmieniające kolory ośmiornice czy żółwie żywiące się koralowcami.

Rafa koralowa nie przypomina niczego co znamy z lądu. Niektórzy porównują ją z podwodnymi łąkami czy ogrodami. Całymi godzinami można obserwować mały jej fragment – życie tu nie zamiera – pulsuje cały czas. Organizmy żyjące w dzień wraz z nastaniem zmroku kładą się spać, traktując koralowce niczym łóżka czy domki, w których ukrywają się na czas snu. Rafę koralową opanowują organizmy nocne – ta sama rafa przestaje przypominać samą siebie. Popularność nurkowań nocnych na rafie bierze się właśnie z tej nieprawdopodobnej odmienności życia spotykanego za dnia i w nocy.

Jak powstaje rafa koralowa

Rafę budują szkielety organizmów rafotwórczych – koralowce (głównie madreporowe), otwornice, stułbiopławy, pierścienice, mięczaki i myszwioły. Z organizmami rafotwórczymi w różny sposób (symbioza, pasożytowanie) powiązane są inne gatunki roślin i zwierząt takie jak na przykład małże i gąbki. Życie skomplikowanego ekosystemu rozwija się na skraju rafy koralowej, dokąd dociera pożywienie.

Koralowce przypominają trochę skały, ale są istotami żywymi. Wiele z koralowców rozmnaża się tylko raz w roku, tuż po pełni księżyca. Polipy budujące koralowiec wyrzucają gamety męskie i żeńskie. Te z nich, które połączyły się i przeżyły podróż w postaci larwy, osiadają na twardym podłożu w nowym miejscu, przekształcając się w tzw. polipa. Polip rośnie, zaczyna się dzielić, tworząc kolonię będącą zaczątkiem nowej rafy koralowej.

Rafa koralowa występowanie

Rafy koralowe powstają w morzach, w których temperatura nie spada poniżej 18 °C a głębokość sięga 50 metrów. Zasolenie wody powinno wynosić od 27 ‰ do 40‰. Woda musi być w ruchu aby dostarczać pożywienie organizmom żyjącym na rafie. Koralowce są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie wody więc spotyka się je jedynie w czystych wodach. Rafy koralowe zajmują jedynie 0,1% dna morskiego ale aż 25% morskich gatunków w różnym stopniu jest od nich zależnych.

Rodzaje raf koralowych

Biorąc pod uwagę morfologię raf koralowych możemy wyróżnić cztery główne typy:

 • rafa przybrzeżna – dość wąska, utworzona niedawno
 • rafa barierowa – szersza, położona dalej od brzegu
 • rafy płaskie – koralowe półki pojawiające się na otwartym morzu
 • atole – w kształcie pierścienia, leżące u wybrzeży zapadniętych wysp pochodzenia wulkanicznego z laguną w środku

Rafa koralowa zagrożenia

 • blaknięcie raf koralowych
  polega na utracie symbiotycznych glonów przez koralowce i inne organizmy budujące i zasiedlające rafy koralowe. Blaknięcie jest skutkiem wzrostu średniej temperatury mórz i oceanów, którą powoduje globalne ocieplenie. Blaknięcie jest uważane za największe zagrożenie dla raf koralowych. W 2017 roku poważnie dotknęło Wielką Rafę Barierową powodując całkowite wyblaknięcie 60% koralowców.
 • gwałtowne zwiększenie populacji rozgwiazd (korona cierniowa) żerujących na koralowcach
 • przełowienie, zanieczyszczenie i zakwaszenie oceanów
 • wycieki ropy naftowej i zanieczyszczenia ściekami komunalnymi i przemysłowymi
 • poławianie ryb tzw. głuszeniem polegające na detonowaniu środków wybuchowych pod wodą

Ocenia się, że około 50% raf na świecie zostało bezpowrotnie zniszczonych. Szacunki mówią, że za około 50 lat żywe pozostanie jedynie 10% raf koralowych, o ile nie zostaną podjęte działania zapobiegające dalszemu niszczeniu raf.

Nurkowanie na rafach koralowych to wrażenie przebywania w ogromnym akwarium, w którym to mieszkańcy przyglądają się nam – intruzom w ich podwodnym świecie. Po nurkowaniach w Egipcie już zawsze będziesz chciał tu wracać, żeby zwiedzać i podziwiać to, co kryje się pod powierzchnią Morza Czerwonego.

Autor artykułu: Ewa Krawiec,